Lỗi XServer khi dùng SuSE

Mấy bữa nay tự nhiên con SuSE 10 mới cài của tôi lăn đùng ra không chịu start giao diện lên nữa. Sau khi bỏ ra một ngày trouble shoot (bao gồm luôn cả việc cài lại!) cuối cùng tôi cũng tìm được cách cho nó start được cái giao diện quái quỉ lên (hic, SuSE mà không start GUI lên được thì vứt cho rồi, xài làm gì nữa!).
Tình hình chung là thế này: Sau khi install xong, bạn login vào SuSE với chế độ giao diện đồ họa (init 5) một cách bình thường. Nhưng sau khoảng 3, 4 lần log out, log in – hoặc restart máy (có khi chỉ cần 1 lần mà thôi!), bạn không thể nào login được vô cái GUI được nữa. Mỗi lần start lên, nó cứ dừng lại ở màn hình đồ họa lúc login, rồi đứng đó luôn cho dù bạn có nhập đúng username/password cả trăm lần đi nữa! (ban đầu ai không biết cứ nghĩ là mình quên password)

Dĩ nhiên, sau khi chắc chắn là mình không quên password, bạn sẽ nghĩ đến việc login bằng Console. Nhấp vào cái nút System màu đỏ ở phía dưới, bạn sẽ thấy cái menu Console Login. Sau khi login bằng console, bạn thử startx lên thì sẽ nhận được các error messages sau:

Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID, removing from list!

Sau khi thử đủ thứ, cuối cùng tui phát hiện ra là vấn đề không phải do font (lúc đầu nghĩ thế) mà là do thằng .xinitrc không biết phải load thằng quản lí giao diện nào lên (!). Chỉ cần thêm vào file .xinitrc dòng

exec kde

nếu bạn dùng KDE thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Giờ thì có thể login vào giao diện, surf web, viết blog bình thường.

P/S: đây là một lỗi cực kì phổ biến và cực kì chuối trong SuSE từ đời 9. (trước đó có bị không thì tui không rõ) tới bi giờ. Vậy mà không hiểu sao Novell chưa fix nó đi.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux Troubleshoot. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s