Linux và một chiếc máy tính cho mẹ già

Một bài viết đã rất lâu trên báo tuổi trẻ: Linux và một chiếc máy tính cho mẹ già. Sau đây là ý kiến của tôi (cũng đã viết khá lâu rồi), sau khi đọc bài báo này. Cũng xin nói trước là tôi là một người ủng hộ mù quáng cho FOSS :-).

Những vấn đề anh chairuou đề cập với FOSS ở trên, vẫn có thể thực hiện được với một người sử dụng Windows thành thạo, thậm chí không cần cài đặt thêm cái gì cả. Chẳng hạn:

-Vấn đề double click được giải quyết bằng: mở My Computer, Chọn menu Tool>Folder Options> Tab General> Cái Option cuối cùng chọn Single-click to open an item (point to select)

-Vấn đề session:
+ Tạo một user mới cho mẹ, không có quyền Administrator. Việc này có hai cái lợi: thứ nhất, tránh tối đa việc mẹ dùng account Administrator (các chương trình muốn chạy bằng quyền Admin có thể nhấp chuột phải, chọn Run As). Thứ hai, dễ dàng phân quyền và quản lí hơn.
+ Thiết lập mọi thứ cho profile của user này như hình nền desktop, sắp xếp shortcut…
+ Vào thư mục Document and Settings của ổ đĩa hệ thống, vào thư mục của user mới tạo, đổi tên file NTUSER.DAT thành NTUSER.MAN. Kể từ đây, cho dù mẹ có thay đổi gì trên desktop đi nữa, sau khi log on vào lần sau mọi thứ vẫn quay về như thiết lập ban đầu!

-Vấn đề thư mục cá nhân:
My Document hoàn toàn có thể thay đổi đường dẫn đến một thư mục bất kì trên hệ thống. Về công dụng, My Document hoàn toàn tương ứng với /home/username trên Linux.

-Giúp đỡ từ xa:
Với giao diện đồ họa Windows, Remote Assistant là một công cụ trợ giúp rất hiệu quả!
Ngoài ra, tương ứng với việc sử dụng sshd trên Linux, ta có thể dùng Remote Desktop trên Windows hay dùng phần mềm hỗ trợ từ 3rd party như VNC…

Hệ thống command trên Windows cũng được hỗ trợ rất nhiều những tiện ích mà trên giao diện đồ họa không có. Nhưng dĩ nhiên home user ít khi nào quan tâm.

Ngoài ra, nếu mắt mẹ yếu, tai mẹ không được tốt, tay mẹ run, ta có thể thiết lập trong Accessibility để giúp mẹ.

Lời kết
Về vấn đề tiện dụng, mọi HDH đều hướng đến chỉ tiêu này cho người dùng, nhất là với thằng Window$ lấy home user làm cần câu cơm chính! Chỉ có là mình chưa biết khai thác hết mà thôi. Do đó theo ý kiến của Abel, nói Linux tiện dụng hơn Windows đối với home user (hay ngược lại) là khập khiễng. Ta dùng FOSS với tiêu chí đầu tiên không phải là làm tăng tính tiện dụng cho home user, mà đó là điều bắt buộc phải có để FOSS có thể tồn tại!

Dù sao đi nữa, ý tưởng thiết kế một hệ thống Linux tuyệt vời cho mẹ già như trên của anh chairuou thật đáng để học hỏi (và xúc động nữa :)). Sau này mua máy cho mẹ, tôi cũng sẽ học hỏi như thế :D!

-ĐT

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in FOSS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s