Quản trị viên Linux ở đâu?

IT Wire có một bài viết về tầm quan trọng của việc đào tạo các quản trị hệ thống Linux trong cuộc mở rộng tầm ảnh hưởng của GNU/Linux. Tác giả cho rằng trở ngại lớn nhất cho các quản trị viên Linux so với Windows là ở chỗ việc tương tác quản lí các dịch vụ không có giao diện người dùng như Windows mà phải soạn thảo các file cấu hình. Đây là một công việc không phải dành cho những nhà quản trị chỉ được đào tạo cơ bản.
Vai trò của nhân lực trong cuộc cách mạng Linux được giải thích

 

The extent to which trained and well-equipped GNU/Linux admins exist will have a
big impact on the take-up of the operating system at the desktop level – any
company which has a good admin looking after the big boxes, will, no doubt, be
more inclined to dip their toe in the GNU/Linux desktop waters. Others will take
the low road.

Và được nhấn mạnh

 

Given that many people are hoping and predicting that 2007 or 2008 will be the
year of the Linux desktop – I’m not among that number – companies which are
trying to make this a reality will also have to look at churning out
administrators for all those boxes. Else, any efforts to spread the good oil
will fail – and miserably too.

Tuy nhiên có một số điểm trong bài báo cần phải được thảo luận thêm. Chẳng hạn tác giả đề cao sức mạnh của Linux so với Windows ở các ngôn ngữ kịch bản – scripting languages:

 

Further, GNU/Linux offers the administrator a much more powerful environment via a number of scripting languages; Windows has very poor support for this aspect of system administration.

Câu này cho tôi cảm giác tác giả không nghiên cứu nhiều về hệ thống Windows, mặc dù hiểu rõ sức mạnh của Linux. Về khía cạnh scripting languages trên Windows thì cũng phải nói là phong phú và nếu biết cách sử dụng sẽ rất hiệu quả trong công tác quản trị chứ không phải là “very poor”.

 

Hoặc tác giả cho rằng tình hình sử dụng nhân lực quản trị hệ thống Linux hiện nay là các công ty muốn thuê những người trẻ, ít kinh nghiệm để trả lương thấp, mặc dù khối lượng công việc rất lớn. Không biết tình hình chung ở Việt Nam như thế nào, nhưng tôi nghĩ không một công ty nào dám giao cả một hệ thống lớn cho một nhà quản trị non tay, đánh cược hạ tầng thông tin của toàn công ty với một chi phí thấp!

 

Đông Thao

 

Bài viết bình luận đã cũ (post lần đầu trên vnhacker ngày 13/3/2007) nhưng ghi lại đây với mục đích collect lại những bài đã viết.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s