Autologon trong Windows XP

Hôm nọ tìm thấy trên net, phải ghi lại ngay kẻo mai mốt cần lại đi tìm mệt quá. Sự tình như sau: bình thường khi cài XP và có một user thì nó sẽ khởi động thẳng vào Windows, không dừng lại ở màn hình Welcome. Vì lý do nào đó bạn muốn thiết lập password (nhiều người dùng chung máy). Khi khởi động thì bạn sẽ thấy màn hình Welcome để chọn user và nhập password. Sau đó, tình hình thay đổi, chỉ còn mình bạn sử dụng, và bạn không muốn mất công nhập mật mã. Có hai cách để thực hiện:

  1. Xóa hết các user kia, xóa trắng mật mã cho user của bạn. Cách này có thể thành công (xác suất 99%)
  2. Dùng trình quản lý của Windows XP: Start-Run, gõ lệnh sau: control userpasswords2, sẽ có một hộp thoại cho bạn tùy chỉnh. Chỉ việc uncheck ô “Users must enter a user name and password to use this computer”, rồi OK. Bạn sẽ phải nhập vào username và password của user được XP dùng để tự động logon vào. Thế là xong. Thành công 99.99%

About htr3n

simply a nerd
This entry was posted in Windows. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s