Install Pidgin

Chương trình chat client nổi tiếng trên Linux là Gaim đã được đổi tên thành Pidgin với giao diện mới, bộ emotion mới và fix nhiều bug ở Gaim. Có thể cài Pidgin bằng gói source, hoặc qua repository của Ubuntu Feisty. Để cài qua repo ta phải update thêm repo vào file sources.list, quên repo hoài nên ghi lại ra đây.

deb http://repository.debuntu.org/ feisty multiverse
deb-src http://repository.debuntu.org/ feisty multiverse

Tip: Với ai chưa biết update repo là gì, đó nghĩa là thêm hai dòng trên vào file /etc/apt/sources.list.

Sau đó

sudo apt-get update
sudo apt-get install pidgin

Sau đây là install từ source:

sudo apt-get install libgtk2.0-dev libxml2-dev gettext libnss-dev libnspr-dev
wget http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/pidgin/pidgin-2.0.1.tar.bz2
tar xvfj pidgin-2.0.1.tar.bz2
cd pidgin-2.0.1
./configure
make
sudo make install

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial, Software Tutorial. Bookmark the permalink.

5 Responses to Install Pidgin

 1. Pingback: Pidgin 2.1.1 đã có Yahoo Aliases « Kỹ Thuật Máy tính

 2. echxanh says:

  Ai làm ơn chỉ giúp e cách download va cài pidgin với.

 3. moriator says:

  Có hướng dẫn rồi á ^^ Chỉ cần thay đường dẫn của gói 2.0.1 thành gói 2.1.1 thôi là được

 4. huuviet says:

  tôi đã làm theo chỉ dẫn nhưng đến câu lệnh
  make
  thì nó lại ko dừng lại được mà chạy tuần hoàn cuối vòng lặp là

  then mv -f “.deps/iconaway.Tpo” “.deps/iconaway.Plo”; else rm -f “.deps/iconaway.Tpo”; exit 1; fi
  thế có nghĩa là j`, và làm sao để chữa được lỗi này?

 5. Pingback: Dùng Yahoo emotion trong Pidgin « Kỹ Thuật Máy tính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s