Mở – Tự do

Nếu một người tinh ý thường truy cập vào trang chủ của Ubuntu thì sẽ phát hiện ra một sự thay đổi “nhỏ” mà không nhỏ.

Cách đây hai tháng, nó như thế này:

Và bây giờ nó như thế này:

Bạn thấy gì? Vâng, ban đầu tôi cũng không tin là tôi nhìn đúng, cụm từ “open source” đã được thay bằng “free software”. Theo ý kiến của tôi, đây là một sự thay đổi lớn, và Canonical đã có nhiều cân nhắc để đi đến sự thay đổi này.

Tuy rằng hiện nay mọi người thường hay đánh đồng “open source software” với “free software” nhưng giữa chúng còn có những khoảng cách nhất định và cũng đã có nhiều lý giải “why Free software is better than Open Source“, về cơ bản thì chúng khác nhau như thế này:

… the obvious meaning for the expression “open source software” is “You can look at the source code.” This is a much weaker criterion than free software; it includes free software, but also includes semi-free programs such as Xv, and even some proprietary programs, including Qt under its original license (before the QPL).

Kinh nghiệm bản thân tôi khi tiếp xúc với người khác và nói về “Mã nguồn mở” thì thường nhận được phản ứng ái ngại về cái gọi là “mã nguồn” – chẳng người sử dụng nào lại muốn nghe về “mã nguồn”, từ “miễn phí” còn mang lại kết quả tệ hại hơn nữa vì nó đi kèm với “hàng kém chất lượng”, “không có ai chịu trách nhiệm” … và phải làm một bài present tiếp theo sau, có thể còn dẫn tới tranh cãi nảy lửa. Còn với “tự do” thì tôi chỉ cần nói thêm vài cái khuôn khổ cho “tự do” này và chẳng ai ý kiến gì về “tự do” cả, Bác chẳng đã nói “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do” đấy thôi :). Hai từ nhưng hướng suy nghĩ của người nghe theo hai hướng khác nhau và có thể mang lại những kết quả khác nhau. Tôi cũng recommend dùng “Free software” một khi bạn muốn nói tới Mã nguồn mở. Tuy nhiên một kinh nghiệm hơi phũ phàng là khi nói chuyện với người sử dụng cuối về sản phẩm bạn làm ra mà có dính đến “Free software”, tốt nhất là đừng đề cập gì đến các khái niệm trên mà hãy nói sản phẩm đó do bạn “phát triển” là tốt nhất! Những thuật ngữ như trên chỉ nên dùng cho người có biết về kỹ thuật, nếu không bạn sẽ thấy nó phản tác dụng như thế nào!

Với sự thay đổi này, Ubuntu càng xích lại gần hơn với Debian và thể hiện được định hướng đến sự thân thiện với người dùng. Có nhiều ý kiến còn cho rằng đây là hành động có ý nghĩa nhất của Ubuntu chứ không phải là những thay đổi về kiến trúc, về phần mềm …

Was it the Dell laptops deal? The costless CD shipping from Shipit? The launch of the fully-free Gobuntu? Or will it be the liberation of the proprietary Launchpad platform? No, good people. Ubuntu’s best move ever has happened quietly, and it’s on its homepage.

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in FOSS, Linux, Linux Tutorial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s