Gunu đầu bò

Vừa rồi nhân tiện viết bài báo cho Hội nghị Khoa học Công nghệ ở trường, tôi có dịp xem lại những thông tin về FOSS nói chung và GNU, thấy vài điểm nên ghi lại (đây không phải là một bài viết hoàn chỉnh về GNU):

GNU logo

  • GNU là dự án phát triển một hệ điều hành tự do hoàn chỉnh. Sản phẩm đầu tiên của dự án này là trình biên dịch GCC, Stallman phát triển dựa trên mã nguồn của trình biên dịch Pastel.
  • GNU, ai cũng biết là viết tắt của GNU’s Not Unix, một kiểu chơi chữ. Nó còn có nghĩa trong từ điển là loài động vật linh dương đầu bò. Nếu bạn chưa biết nó là con gì, hãy xem logo của GNU.
  • GNU phát âm đọc theo tiếng Việt là “gu-nu” chứ không phải “gờ-nu” (GNOME thì lại khác, đọc là “gờ-nôm”).
  • Mối quan hệ của GNU và FSF: GNU là dự án của FSF, đều do “lão tổ” Richard Stallman khởi xướng.
  • Làm cách nào để biết phần mềm bạn đang dùng có thuộc dự án GNU hay không? Hãy vào trang này và search tên phần mềm đó. Nếu có, phần mềm bạn đang dùng chính là một phần của dự án GNU.

Mọi thông tin khác và tham khảo, hãy xem thêm ở trang chủ gnu.org, một điểm bắt đầu (và sẽ còn trờ lại nhiều lần) rất hay cho những ai muốn “tu” FOSS 😉 .

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in FOSS. Bookmark the permalink.

2 Responses to Gunu đầu bò

  1. kiennguyen says:

    GNU = GNU’s not Unix, vậy túm lại GNU là cái gì???

    Có lẽ người nghĩ ra tên này ám chỉ đến đệ quy chăng 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s