OOo 2.3 Impress TIP: In nhiều slide trong một trang

impress-printer1.pngOpenOffice.org Impress 2.3 là một chương trình soạn thảo trình chiếu khá tốt, tuy nhiên khi in thì không có tuỳ chọn cho phép in nhiều slide trên một trang giấy (hộp thoại in của Impress ở hình bên cạnh – click vào để mở rộng hình).

Tôi muốn chia sẻ với các bạn một thủ thuật nhỏ để làm điều này.

 

Thủ thuật này yêu cầu ngoài phần mềm OpenOffice.org Impress cần có thêm một chương trình đọc file PDF. Đa số các distro Linux hiện nay đều có cài đặt sẵn, chẳng hạn trong Ubuntu là Evince (mặc định). Ngoài ra ta có thể dùng Acrobat Reader hay các chương trình tương đương (tôi mới chỉ thử trên Acrobat Reader và Evince).

 

Sau đây là các bước thực hiện:

 

1. Mở tài liệu bằng OOo Impress và export ra file pdf bằng cách click vào biểu tượng “Export Directly as PDF” trên thanh Toolbar hoặc vào menu File > Export as PDF.

 

2. Mở tài liệu PDF vừa export ra bằng Evince hoặc Acrobat Reader, chọn Print.

 

3. Trong hộp thoại Print xuất hiện, tùy theo Evince hay Acrobat Reader mà ta thiết lập như sau:

 

Evince: Tab Page Setup, chọn Pages per side

evince-print.png

 

Acrobat Reader:

 

acroread-print.png

  • Page Scaling: Multiple pages per sheet.
  • Pages Per Sheet: chọn số slide trong một trang giấy.

Chúc vui vẻ với OOo.

 

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux Tutorial, Software Tutorial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s