Document Freedom Day

Cách đây 1 ngày, đúng vào ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, và cũng là ngày cố đô Huế được giải phóng tròn 33 năm, cộng đồng FOSS thế giới tổ chức ngày Document Freedom Day (DFD) lần đầu tiên với rất nhiều hoạt động sôi nổi.

Có gần 200 nhóm từ hơn 60 nước trên thế giới tổ chức những hoạt động ở địa phương mình để quảng báo cho Document Freedom và Open Standards. Để hỗ trợ cho các hoạt động này, những gói bưu phẩm chứa cờ của DFD, áo phông, tờ rơi đã được chuyển đi khắp thế giới cho 100 nhóm đăng kí đầu tiên trong tuần vừa rồi.

Thông tin về DFD có thể tham khảo từ trang chủ DFD.

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s