Carrier Grade Linux – Linux tiếp cận Telecommunications

Carrier Grade Linux là một tập các đặc tả, mô tả các chuẩn về availability, scalability, manageability, và service response characteristics mà một hệ thống Linux phải đáp ứng để được xem là một “carrier grade”.

Trong lĩnh vực viễn thông, carrier grade hay carrier class chỉ một hệ thống, hay một thành phần phần cứng/ phần mềm có đặc điểm là cực kỳ đáng tin cậy, được kiểm tra kỹ càng và được chứng minh bằng khả năng của nó. Carrier grade đòi hỏi độ availability lên đến 5 đến 6 số 9 (hay 99.999 đến 99.9999 phần trăm), hay nói một cách dễ hiểu là thời gian downtime phải nằm trong khoảng từ 30 giây (6 số 9) đến 5 phút (5 số 9) một năm. “5 số 9” thường dùng cho các carrier-class server, còn “6 số 9” thường dùng cho các carrier-class switch.

Động lực chính đằng sau nỗ lực đưa ra CGL là một kiến trúc mở thay thế cho những hệ thống đóng, thương mại hiện đang được sử dụng trong các hệ thống viễn thông. Những hệ thống thương mại này có kiến trúc monolithic (phần cứng, phần mềm và các ứng dụng được tích hợp rất chặt chẽ) và hoạt động như một khối thống nhất. Tuy nhiên, việc bảo trì và mở rộng trở nên khó khăn vì những công ty viễn thông phải sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp để thực hiện những cải tiến dù là nhỏ nhặt cho hệ thống. Thông thường ước tính để một đặc tính mới được triển khai vào một hệ thống có sẵn phải tiêu tốn 18 tháng và 1 triệu USD.

CGL mang lại một sự cải tiến nhằm làm giảm hoặc loại trừ hoàn toàn sự phụ thuộc này trên những hệ thống thương mại và cung cấp một hướng đi dễ dàng cho việc triển khai và mở rộng bằng cách dùng những hệ thống COTS (Commercial off-the-shelf – gần như Open Source Software) giá rẻ để tích hợp thành các hệ thống viễn thông.

Open Source Development Lab (CGL Working Group) là tổ chức khởi đầu cho những nỗ lực đưa ra CGL. Các đặc tả tiêu chuẩn bây giở được kết hợp với Linux Foundation. Phiên bản mới nhất là CGL 4.0.

Những nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ sản xuất các sản phẩm CGL-based gồm có: Agilent, Alcatel, Cisco, Datang, Deutsch Telecom, Ericsson, Fujitsu, Huawei, Iskratel, Lucent, Motorola, NEC, NTT, Nokia Networks, Samsung, Siemens.

Những công ty phân phối Linux đạt các chuẩn CGL: Asianux, Connectiva, FSMLabs, Montavista Software, Novell, Red Hat, SuSe Linux, TimeSys, Turbolinux, Wind River.

Trong đó Asianux Server 3.0 – bản phân phối Linux duy nhất đang  chính thức bước vào thị trường ở Việt Nam – dành cho máy chủ doanh nghiệp đạt chuẩn CGL 3.2. Đây gần như là yêu cầu bắt buộc để Asianux có thể triển khai được trên gần 10.0là phiên bản phân phối Linux (00 máy chủ của Bưu điện Trung Quốc với thời gian phục vụ 365 x 24 x 7.

Chuẩn CGL 3.2 bao gồm 18 trang tổng quan, cùng với bảy tài liệu PDF mô tả những yêu cầu cho:

  • Availability — Áp dụng cho kernel, core libraries, các công cụ thiết yếu, nhắm đến đặc tính availability cho một hệ thống đơn
  • Serviceability — Định nghĩa các công cụ và phương pháp để quản trị, cài đặt, bảo trì, nâng cấp và giám sát.
  • Performance — Những đòi hỏi về hiệu suất dành riêng cho các ứng dụng carrier-grade.
  • Clustering — Hỗ trợ các ứng dụng cluster trong một môi trường carrier-grade, như là một cách hiệu quả để đạt được highly available services
  • Standards — Tham khảo đến các chuẩn như POSIX, IETF, và DMTF được đề cập trong các yêu cầu về chức năng của CGL 3.2
  • Hardware — Xác định những thành phần quan trọng của phần cứng, và phần mềm FOSS cần thiết để hỗ trợ cho nó khi chuyển từ các nền tảng thương mại sang sử dụng những thành phần COTS để xây dựng hệ thống
  • Security — Những mục tiêu và yêu cầu hỗ trợ trong việc phân tích và giảm thiểu các nguy cơ, tăng cường khả năng phục hồi

Đọc thêm:

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Carrier Grade Linux – Linux tiếp cận Telecommunications

  1. Pingback: Top Posts trên wordpress ngày 23/6/08 « THƯƠNG HIỆU BLOG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s