Chọn hòm mail mặc định gởi thư trong Firefox 3

Khi bạn nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn có dạng địa chỉ email hay dạng mailto:, trình duyệt sẽ tự động hiểu là bạn muốn gửi một thông điệp đến địa chỉ mail đó. Trước đây, Firefox kích hoạt ứng dụng quản lý mail mặc định trên máy của bạn như là Outlook, Outlook Express, Thunderbird hay Evolution để gửi mail, nhưng trình duyệt không kết hợp được với bất kỳ chương trình Web mail nào như Yahoo Mail hay Gmail.

Firefox 3 giờ đây có cơ chế tương tác với Yahoo Mail mà ta có thể thiết lập được theo các bước sau:

1. Chọn Edit > Preferences (trên Linux) hoặc Tools > Options (trên Windows)
2. Chọn biểu tượng Applications
3. Kéo thanh trượt xuống để chọn dòng mailto. Bên cột Action nhấp vào danh sách sổ xuống và chọn Use Yahoo! Mail
4. Chọn Close (trên Linux) hoặc OK (trên Windows)

Từ bây giờ, bất kỳ lúc nào nhấp vào một đường dẫn có dạng địa chỉ email hay dạng mailto:, bạn sẽ được chuyển đến tài khoản Yahoo Mail của mình và một email sẽ được tạo để gửi đến địa chỉ email trong đường dẫn.

Dùng Gmail gửi mail mặc định trên trình duyệt

Nếu thử dùng Gmail để gửi mặc định cho các đường dẫn địa chỉ email theo cách đã thiết lập cho Yahoo Mail ở trên thì bạn sẽ ngạc nhiên vì Gmail không có trong danh sách các Action cho bạn chọn. Nhưng ta có thể thêm vào, theo các bước sau:

1. Trong ô địa chỉ của trình duyệt, gõ about:config và nhấn Enter. Bỏ qua cảnh báo như lúc đầu tôi đã đề cập ở đầu bài viết.
2. Trong ô Filter, gõ vào gecko.handlerservice.
3. Từ những dòng thiết lập xuất hiện ở bên dưới, nhấp đôi vào dòng đầu tiên, có tên là gecko.handlerservice.allowRegisterFromDifferentHost. Bạn sẽ thấy giá trị của thiết lập này chuyển từ false thành true.

4. Tiếp theo, trong ô địa chỉ, copy và dán đoạn mã sau chính xác như những gì bạn thấy rồi nhấn Enter:
javascript:window.navigator.registerProtocolHandler(“mailto”,
https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s”,”GMail”)
5. Ngay lập tức bên dưới ô địa chỉ bạn sẽ thấy xuất hiện thông điệp hỏi bạn có muốn thêm Gmail thành một ứng dụng cho các đường dẫn mailto: không. Nhấp chuột vào nút Add Aplication.


6. Lần sau khi bạn nhấp vào một đường dẫn có dạng điạ chỉ mail hay mailto: sẽ có một hộp thoại xuất hiện để chọn ứng dụng. Chọn Gmail và đánh dấu check vào “Remember my choice for mailto: links,”, nhấp OK.Từ giờ trở đi, Gmail sẽ trở thành chương trình gửi mail mặc định cho Firefox.

Đông Thao

Xhtt ngày 20/07/2008

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Software Tutorial and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Chọn hòm mail mặc định gởi thư trong Firefox 3

  1. moriator says:

    Em dùng Evolution, thấy cũng ngon lành lắm 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s