Slideshare’s Best Presentation Contest 2008

Slideshare.net, được xem như youtube cho các bài presentation, đang tiến hành một cuộc thi – World’s Best Presentation Contest 2008.
Thể lệ rất đơn giản. Users submit các bài presentation của họ. Cộng đồng sẽ bỏ phiếu đánh giá, cuối cùng slide tốt nhất sẽ được một hội đồng giám khảo uy tín lựa ra từ các slide được bỏ phiếu cao nhất.
Slideshare tổ chức cuộc thi bài trình bày hay nhất mỗi năm và chất lượng các bài dự thi cũng tăng lên rõ rệt theo từng năm.

Bạn có thể xem slide thắng giải năm 2007 ở đây. Đây là slide được giải nhất:

Vodpod videos no longer available.

Sau đây là một số slide tiêu biểu dự thi năm nay:

What The F**K is Social MediaVodpod videos no longer available.

Me

Vodpod videos no longer available.

Present! – Edition #1 Rethinking Presentation Design

Vodpod videos no longer available.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Funny, News, Other things of Life and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s