Twitter Client cho Ubuntu

Các Ubuntu fan nghiện Twitter giờ đã có công cụ để “twit” suốt ngày. Không những có một mà đến hai chương trình, cài đặt rất đơn giản như sau:

  • Twitux: sudo apt-get install twitux
  • Gtwitter: sudo apt-get install gtwitter

Sau khi cài đặt cả hai nằm trong menu Applications > Internet.

Cả hai đều đầy đủ tính năng. Tôi thích cách trình bày entry của Twitux hơn, nhưng phần expand message của Twitux chiều cao nhỏ và không co dãn lên xuống được dẫn đến muốn xem message dài phải kéo rộng cửa sổ Twitux ra. Gửi message trên Gtwiter cũng tiện hơn.

Giao diện của hai chương trình cho các bạn so sánh:

Twitux và Gtwitter

Twitux và Gtwitter

Đọc thêm:

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Software Tutorial and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Twitter Client cho Ubuntu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s