Amarok 2.0 beta 1 released

Một trong những lựa chọn hàng đầu cho chương trình chơi nhạc trên Linux, Amarok vừa release phiên bản 2.0 beta 1. Với bí danh Nerrivik, phiên bản mới nhất này có thêm một số tính năng như cho phép chọn nhiều playlist, chơi các bài nhạc liên tục không ngắt quãng, cho phép chạy nhiều chương trình Amarok cùng lúc, giao diện mới, cách quản lý album mới.

Một số screenshot (Nguồn ảnh: Lifehacker.com):

amarok2_scaled

amarok2_scaled

amarok_splash

amarok_splash

Người dùng Windows có thể cài đặt qua trang KDE on Windows Project.

Người dùng Linux có thể tải gói source về cài đặt hoặc thêm dòng sau vào kho sourcelist của apt (Debian) và cài amarok mới nhất bằng apt-get:

deb http://ppa.launchpad.net/project-neon/ubuntu hardy main

Đọc thêm:

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Software Tutorial and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s