Elgg – nền tảng mạng xã hội nguồn mở cho giáo dục

Elgg là một nền tảng mạng xã hội mã nguồn mở, ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu mạng xã hội cho các trường học, tổ chức giáo dục. Đặc thù của mạng xã hội trong các tổ chức này là phải “an toàn”, nghĩa là có thể kiểm soát được nội dung được công bố. Elgg thay thế cho LiveJournal, Blogger, Facebook và MySpace, mang lại môi trường an toàn cho mạng xã hội giáo dục.

Elgg cung cấp phiên bản đầy đủ với nhiều plug-in bao gồm blogging, một kho chứa và tổ chức tài liệu, bookmarks, một bảng thông điệp và plug-in rất quan trọng “Walled Garden”. Plug-in này cung cấp phương tiện cho hội đồng giáo viên tạo các trang riêng (như là một phòng học hay một trường học) trong đó chỉ những ai đăng kí mới có thể truy cập vào nội dung. Nhờ đó thông tin sinh viên và những nội dung trao đổi sẽ không bao giờ bị trưng bày ra mạng bên ngoài.

Mỗi cá nhân có toàn quyền quy định ai có thể truy cập vào profile cá nhân, bài viết trên blog của mình. Nngoài ra còn có thể quy định là không thể cấm thầy giáo truy cập vào nội dung, chẳng hạn.

Đọc thêm:

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Software Tutorial and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Elgg – nền tảng mạng xã hội nguồn mở cho giáo dục

  1. nano says:

    nền tảng mạng xã hội mã nguồn mở ==> có nhầm gì đây khôgn? đọc cái này nghe thối tai quá

  2. dongthao says:

    Có nhầm gì đâu bồ 🙂 chịu khó suy nghĩ chút thì hiểu mà

  3. DK says:

    NANO Chac cao sieu qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s