Ubuntu 8.10 có gì mới

Ubuntu 8.10 đã ra bản alpha 4, chỉ còn một tháng nữa là phát hành bản chính thức. Lộ trình ra mắt Intrepid Ibex như sau:

27/06/2008 –Alpha 1 ra mắt

11/07/2008 – Alpha 2 ra mắt

24/07/2008 – Alpha 3 ra mắt

14/08/2008 – Alpha 4 ra mắt

04/09/2008 – Alpha 5 ra mắt

18/09/2008 – Alpha 6 ra mắt

02/10/2008 – Phiên bản Beta

23/10/2008 – Release Candidate

30/10/2008 – Ra mắt chính thức Ubuntu 8.10

Như vậy theo lộ trình, đáng lẽ hôm nay chúng ta đã thấy bản alpha 5 ra mắt, nhưng trên launchpad của phiên bản này vẫn còn nhiều bug chưa thực hiện xong. Vì vậy hôm nay ta đành phải review một số tính năng của bản alpha 4. Ngoài những thay đổi về giao diện, Intrepid Ibex sẽ có những cải tiến đáng kể nào?

Alpha 4 có phiên bản Xorg mới (1.5) và Linux kernel mới (2.6.26). Network Manager cũng được thay đổi:

  • Hỗ trợ kết nối mạng 3G nhanh chóng và dễ dàng.
  • Không cần phải login để thực hiện kết nối
  • Quản lý kết nối PPP và PPPOE
  • Quản lý nhiều loại thiết bị hơn

Account Guest

Một cải tiến đáng kể khác là có thêm một account guest cài sẵn để tăng tính tiện lợi trong bảo mật. Tài khoản này không có quyền truy cập vào những tài liệu của người dùng khác và không thể lưu file vĩnh viễn trên máy (thư mục home của guest chỉ là tạm thời).

Private Folder

Cùng vấn đề bảo mật, Intrepid Ibex giới thiệu một thư mục Private mới (đường dẫn: ~/Private). Những người dùng khác không được truy cập vào thư mục này (được chroot 700). Nhưng hay nhất là thư mục này được mã hoá toàn bộ!

Tab in Nautilus

Đây có lẽ là tính năng tôi chờ đợi nhất. Giờ đây ta có thể duyệt file trong Nautilus với các tab tiện lợi giống như PCMan.

Ngoài ra 8.10 còn có cơ chế dọn dẹp packages sau khi upgrade từ phiên bản cũ, cơ chế install từ USB dễ dàng hơn, các script khởi động được hiệu chỉnh để GNOME khởi động nhanh hơn, có giao diện đồ họa để thiết lập font.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in News and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s