Last.fm với Rhythmbox

Last.fm là một mạng xã hội để chia sẻ sở thích âm nhạc rất thú vị. Với Last.fm bạn có thể nghe nhạc online, tạo playlist, thống kê các tác phẩm mình đã nghe (online và offline), chia sẻ và kết nối với bạn bè cùng goute âm nhạc với mình. Rhymthbox, một chương trình quản lý nhạc theo kiểu iTunes đầy đủ tính năng, gọn nhẹ. Rhythmbox cho phép bạn cài đặt thêm các plugin để tăng cường sức mạnh cho chương trình nghe nhạc, chẳng hạn tìm lời bài hát.

Bài viết này mô tả cách kết nối đến Last.fm để thống kê thông tin âm nhạc của mình từ Ubuntu desktop. Bạn cần có một tài khoản Last.fm, chương trình Rhymthbox (cài mặc định trong Ubuntu) cùng với một chương trình Tag editor.

Trước tiên phải kích hoạt plugin Last.fm cho Rhymthbox, vào menu Edit > Plugins

Sau đó click vào Configure và cung cấp thông tin tài khoản Last.fm:

Từ bây giờ mỗi khi bạn nghe nhạc, thông tin bài hát như tên ca sĩ, album, dòng nhạc sẽ được cập nhật lên Last.fm.

Để thông tin thống kê được chính xác, bạn cần chỉnh sửa các tag của file nhạc cho đúng tên bài hát, tên ca sĩ, album … Phần mềm EasyTAG hỗ trợ rất tốt cho việc này.

Trên Ubuntu, chỉ cần gõ lệnh sau đây để cài đặt:

sudo apt-get install easytag

Phần mềm sẽ xuất hiện trong menu Sounds and Video:

Mở chương trình EasyTAG và chọn thư mục chứa các file nhạc bạn muốn chỉnh sửa.

Vậy là đầy đủ công cụ để bạn chia sẻ goute âm nhạc của mình rồi nhé.

Xin mời ghé thăm Last.fm của mình.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux Tutorial, Software Tutorial and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s