Problems với OpenID

5 vấn đề với việc hiện thực OpenID hiện tại theo ý kiến của Kyle, một nguồn đáng tham khảo về cái này, đặc biệt là các comment tranh cãi. Tóm lại 5 vấn đề Kyle nêu lên như sau:

1. Chuyện gì xảy ra nếu nơi lưu giữ OpenID cho bạn ngừng hoạt động? Toàn bộ những dịch vụ bạn sử dụng với OpenID đó sẽ bị mất mà hầu hết các hiện thực OpenID hiện tại không hỗ trợ cơ chế phục hồi. Hay thậm chí nếu nơi lưu giữ bị sự cố kỹ thuật trong ngắn hạn, bạn cũng không thể sử dụng được dịch vụ nào cả.

2. OpenID hiện tại trên thực tế chưa hoạt động được với mobile web. Nó yêu cầu phải gõ nhiều hơn và tải nhiều dữ liệu hơn.

3. OpenID mở ra cơ hội lớn cho các âm mưu phising.

4. Vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn nếu bạn có nhiều OpenID.

5. Ít thân thiện với người dùng. Thay vì cơ chế đăng nhập quen thuộc login -> done, phải thêm một bước trung gian login -> open id login -> done.

Hiện tại, người dùng có thể lựa chọn bất kỳ nhà cung cấp nào để lưu trữ OpenID của mình. Người dùng có thể sở hữu bao nhiêu OpenID cũng được và thay đổi nhà cung cấp nếu muốn. Người dùng có thể gắn OpenID với website riêng của mình theo cơ chế ‘delegation’. Hoặc nếu muốn, họ có thể tự lưu trữ OpenID của mình bằng các cài đặt một số thư viện và script PHP. Và, nếu có nhiều OpenID, họ có thể gom chúng lại bằng cách dùng cái gọi là YARDIS.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Software Tutorial and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s