Interactive map of Linux kernel

Tình cờ dạo trang Daily Vim thì được biết trang web render cấu trúc tổng quan cũng như mối liên hệ giữa các thành phần của Linux kernel, và hay hơn nữa là liên kết đến mã nguồn tương ứng khi kích vào link.

http://www.linuxdriver.co.il/kernel_map

About htr3n

simply a nerd
This entry was posted in Linux, Linux kernel and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Interactive map of Linux kernel

  1. dongthao says:

    Trang này có cái picture tổng quan cũng hay, công phu tập hợp bài viết và phân loại thật đáng nể. Source code thì link qua lxr.linux.no.

  2. Atuladn says:

    Trang bạn đưa hay thật,cám ơn thật nhiều.Rất vui được làm quen với bạn

  3. Gzugrmgs says:

    91jtrc comment4 ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s