Đằng sau những distro phổ biến …

Ubuntu:

Mark Richard Shuttleworth (sinh ngày 18 tháng 9 năm 1973) là một doanh nhân người Nam Phi, là người thứ hai trên thế giới bỏ tiền ra du hành vũ trụ, và là người châu Phi đầu tiên bay vào không gian. Shuttleworth thành lập Canonical Ltd., sản sinh ra hệ điều hành desktop phổ biến nhất hiện nay, Ubuntu.

Debian

Ian Murdock (sinh ngày 28 tháng 4 1973, ở Konstanz, Germany) người sáng lập ra distro Debian và Progeny Linux Systems, một công ty kinh doanh về Linux.

Slackware

Patrick Volkerding (sinh năm 1966) là người sáng lập và duy trì hệ điều hành Slackware operating system. Volkerding tốt nghiệp cử nhân khoa học máy tính từ trường Minnesota State University Moorhead năm 1993.

MEMPIS

Warren Woodford là một chuyên gia kì cựu trong ngành công nghiệp máy tính, nổi danh là nhà phát triển chính cho MEPIS Linux. Từ năm 2002 đến 2007, Warren tập trung vào phát triển MEPIS và xây dựng các ứng dụng cross-platform có liên quan đến MEMPIS cho Linux, Mac OS, và ngay cả Microsoft Windows.

Nguồn: yabblog.com

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in FOSS, Linux, News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s