Disable Help Agent trong OpenOffice

Chỉ là một điều nhỏ, nhưng lắm lúc lại gây bực mình cho người sử dụng OpenOffice, đó là biểu tượng popup ‘help agent’. Cái này cũng giống như Office Assistant của MS Office, thường xuyên nhảy ra làm rộn ràng, chỉ để nhắc tôi là “nó” có thể giúp tôi những thứ hữu ích đấy, ngay những lúc tôi đang tập trung vào nội dung mình gõ.

Để biểu tượng này không làm phiền mình nữa, chỉ cần vào thiết lập như trong hình sau:

Bỏ dấu check Help Agent đi và bạn sẽ được yên tĩnh.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux Tutorial and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s