RAID 1 LAB

|———-RAID 1——|

|Disk 1|                           |Disk 2|

Thông tin đĩa hiện tại:

– /dev/sda: Đĩa hệ thống để install hệ điều hành

– /dev/sdb: Disk 1

– /dev/sdc: Disk 2

1. Format disk 1 và disk 2

– fdisk /dev/sdb

Enter: n (tạo partition mới)

Enter: p (tạo primary partition)

Enter: 1 (tạo part số 1)

Enter (First sector default)

Enter: +20000M (Last sector: 20GB)

Enter: t (chọn partition type)

Enter: fd (linux raid auto detect)

Enter: w (write changes)

– Tương tự cho sdc

Lúc này đã có /dev/sdb1 và /dev/sdc1, dung lượng 20GB, type fd (kiểm tra lại bằng fdisk -l)

2. Tạo raid

– mdadm –create /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1

3. Kiểm tra

– cat /proc/mdstat

4. Tạo file system

– mkfs.ext3 /dev/md0

5. Tạo file mdadm config:

– mdadm –detail –scan > /etc/mdadm.conf

6. Tạo mount point

– mkdir /var/data

7. Mount

– mount /dev/md0 /var/data

8. Check bằng df

– df -h

8. Add vào file fstab

/dev/md0     /var/data      ext3     default       0 0

Done

Advertisements

About dongthao

The best things in life, they are free ... (Cry on my shoulder lyric)
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s