RAID-LVM Mixed LAB

Mô hình đĩa:

–       Sdb và sdc: RAID-1 md0

–       Sdd và sde: RAID-1 md1

Tạo Logical volume trên md0 và md1

1.    Format đĩa

2.    Tạo raid

–       mdadm –create /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1

–       mdadm –create /dev/md1 -l 1 -n 2 /dev/sdd1 /dev/sde1

3.    Kiểm tra raid

–       cat /proc/mdstat

4.    Tạo file mdadmconfig

–       mdadm –detail –scan > /etc/mdadm.conf

5.    Tạo PV

–       pvcreate /dev/md0 /dev/md1

Check lại bằng pvdisplay

6.    Tạo VG

–       vgcreate lvm-raid /dev/md0 /dev/md1

Check lại bằng vgdisplay

7.    Tạo LV

–       lvcreate –name share –size 20G lvm-raid

–       lvcreate –name backup –size 5G lvm-raid

–       lvcreate –name media –size 1G lvm-raid

8.    Tạo FS

–       mkfs.ext3 /dev/lvm-raid/share

–       mkfs.ext3 /dev/lvm-raid/backup

–       mkfs.ext3 /dev/lvm-raid/media

9.    Tạo mountpoint

–       mkdir /var/media /var/backup /var/share

10.  Mount

–       mount /dev/lvm-raid/share /var/share

–       mount /dev/lvm-raid/backup /var/backup

–       mount /dev/lvm-raid/media /var/media

11.  Edit fstab

12.  Reboot, check bằng df-h

Advertisements

About dongthao

The best things in life, they are free ... (Cry on my shoulder lyric)
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s