Quản lý user trong domain bằng ldifde

1. Add user vào domain:

Làm file user.txt như sau (MS kêu làm file .ldf nhưng Windows nó có để ý tới đuôi file đâu)

dn: CN=GuyThomas, OU=Finance, DC=Bluevalley, DC=com
changetype: add
#cn: GuyThomas
objectClass: user
samAccountName: Guy
givenName: Guy
sn: Thomas

Lưu ý là bỏ cái field cn ra, không thì sẽ bị báo lỗi

Add error on line 1: Invalid DN Syntax
The server side error is “Multiple values were specified for an attribute that can have only one value.”

Dùng lệnh ldifde để import file vào

ldifde -i -f user.txt

Ngoài ra dùng ldifde để export dữ liệu của Active Directory ra file dạng ldf:

ldifde -f export.ldf

2. Chỉnh sửathuộc tính của user

Để chỉnh sửa thuộc tính user, điểm chính là gán changetype: modify.

dn: CN=Guy Thomas, OU=Birmingham, DC=cp,DC=com
changetype: modify
replace: samAccountName
samAccountName:tom

Lưu ý có dấu “-” cuối file.

3. Xóa user:

dn: CN=Guy Thomas, OU=Birmingham, DC=cp,DC=com
changetype: modify

Advertisements

About dongthao

The best things in life, they are free ... (Cry on my shoulder lyric)
This entry was posted in Windows, Windows Servers and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s