Run X with SSH

Chạy các ứng dụng đồ họa của Linux trên Windows thông qua SSH là một ví dụ rất hay để tìm hiểu về hệ thống X Window của Linux.

Để làm được điều này ta cần có:

PuTTY: Chương trình thực hiện kết nối SSH trên windows

Xming: Chương trình X Server trên windows

Các bước thực hiện:

1. Download và cài đặt Xming. Xong khởi động Xming.

2. Khởi động PuTTY

– Nhập đ/c IP của máy Linux

– Nhập tên vào Saved Sessions để lưu các thiết lập lại

– Vào mục Connection > SSH > X11, chọn Enable X11 forwarding, nhập localhost:0 vào X display location

– Quay lại Session chọn Save và Open

– Đăng nhập vào Linux qua SSH như bình thường

– Mở các ứng dụng X, ví dụ gedit bằng cách gọi lệnh gedit.

Ví dụ cửa sổ gedit trên nền Windows:

Advertisements

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s