Quota Lab

We have a new hard disk to share data for all users in our company. We need to set quota on that share so that everyone has an equal part.

1. Add HDD: /dev/sdb

2. Create partition

   fdisk /dev/sdb -> /dev/sdb1

3. Create filesystem

    mkfs.ext3 /dev/sdb1

4. Create mountpoint

    mkdir /mnt/share

5. Edit fstab

    /dev/sdb1    /mnt/share    ext3    defaults,usrquota,grpquota    0 0

6. Mount

    mount /mnt/share

7. Create quota database files

  quotacheck -cug /mnt/share
quotacheck -vug /mnt/share

8. Enable quota

    quotaon /mnt/share

9. Edit quota database

    edquota -u user1

10. Test

    chmod a+w /mnt/share

11. Manage quota

    quota -uv user1
repquota /mnt/share

12. Manage grace period: When user reaches soft quota, grace period will count. After the period, if the user’s soft quota is still exceeded, although he’s still in his hard quota, he will be blocked.

edquota -t

This lab is done on:

[root@centos ~]# lsb_release -a | grep Description ; echo “Linux kernel: `uname -r`”
Description: CentOS release 5.7 (Final)
Linux kernel: 2.6.18-274.18.1.el5

dongthao

Advertisements

About dongthao

The best things in life, they are free ... (Cry on my shoulder lyric)
Bài này đã được đăng trong Linux và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s