Linux IP Forwarding

In this lab, we will use Linux IP Forwarding to connect 02 different subnets together.

We need 03 Linux VMWare machines with the model as below:

1. Linux 1: 01 NIC eth0, connect to VMNet2: 192.168.2.0/24

2. Linux 2: 02 NIC

– eth0 connect to VMNet2 192.168.2.0/24

– eth1 connect to VMNet3 192.168.3.0/24

3. Linux 3: 01 NIC eth0, connect to VMNet3: 192.168.3.0/24

After configuring, Linux 1 will ping Linux 3 successfully.

1. Configure Linux 1

All we need is set up eth0 of Linux 1 as below:

2. Configure Linux 3

All we need is set up eth0 of Linux 3 as below:

3. Configure Linux 2

This is the most important machine because it’s the bridge between 2 subnets. First, we need to set up eth0 and eth1 of Linux 2 as below:

Second, we need to enable ip forwarding function.

Edit file sysctl.conf as below:

vi /etc/sysctl.conf

Goto the line

net.ipv4.ip_forward = 0

Change it to

net.ipv4.ip_forward = 1

Save, exit, then restart network service:

service network restart

4. Test:

Ping Linux 3 from Linux 2 successfully.

This lab is done on:

[root@centos ~]# lsb_release -a | grep Description ; echo “Linux kernel: `uname -r`”
Description: CentOS release 5.7 (Final)
Linux kernel: 2.6.18-274.18.1.el5

dongthao

Advertisements

About dongthao

The best things in life, they are free ... (Cry on my shoulder lyric)
Bài này đã được đăng trong Linux, Linux Tutorial và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Linux IP Forwarding

  1. phong nói:

    Phần test phải là “Ping Linux 3 from Linux 1 successfully” chứ ạ,chứ em tưởng mặc định Linux 2 nó đã ping đc 3 rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s