Đề thi thực hành Linux

Đề thi thực hành Linux, thời lượng: 60 phút. Bài thi được làm trên hệ điều hành CentoS 5, chạy trên máy ảo VMWare.

Câu 1: Đề chung – 4 điểm

– Thêm 4 ổ cứng vào hệ thống, mỗi ổ dung lượng 10GB.

– Tạo 2 hệ thống RAID level 1 tên là md0 và md1, mỗi RAID gồm 2 ổ đĩa cứng vừa add.

– Tạo Volume Group lvm-raid gồm 2 hệ thống RAID vừa tạo

– Tạo 2 Logical Volume: share dung lượng 6GB, doc dung lượng 5GB

– Tạo hệ thống file ext3 cho 2 logical volume

– Mount logical volume vào thư mục /mnt/share và /mnt/doc.

– Tạo 2 thư mục tên DIR1 và DIR2 trong /mnt/share.

Câu 2: Đề chung – 2 điểm

Tạo quota cho thư mục /mnt/share:

– Giới hạn cho user tên là project

– Giới hạn inode soft: 4

– Giới hạn inode hard: 7

(còn tiếp)

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Đề thi thực hành Linux

  1. sangnd says:

    Đề này ơ đâu đây bác, nhìn khó thế.

  2. chinhvc says:

    Chào bạn dongthao,

    Mình mới sử dụng Linux, các bài tập này rất hữu ích với mình. Bạn có tài liệu hay hướng dẫn thực hành về bài tập trên ko ? Nếu có, bạn có thể chia sẻ tài liệu giúp mình đc ko ?
    Cám ơn bạn nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s