Khác nhau giữa EFS và BitLocker

– EFS được dùng để encrypt và bảo vệ từng file riêng biệt trên một ổ đĩa, dựa trên từng user một. Nếu có nhiều user trên một máy, thì file vẫn có thể được encrypt một cách độc lập theo từng user.

EFS không cần hardware đặc biệt hỗ trợ và không cần quyền Admin để sử dụng.

– BitLocker encrypt toàn bộ một ổ đĩa, kể cả dữ liệu lẫn hệ thống. BitLocker được bật hoặc tắt cho toàn bộ các user, không phụ thuộc vào từng user acount cụ thể nào.

BitLocker dùng TPM (Trusted Platform Module), một microchip hỗ trợ các tính năng bảo mật nâng cao. Chỉ có administrator mới có thể bật hoặc tắt BitLocker.

Có thể kết hợp EFS và BitLocker để bảo vệ chặt chẽ hơn.

 

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Security. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s