8 Kỹ Năng cần cho trẻ

Một bài tổng hợp hay để tham khảo.

http://springmeblog.com/2018/8-ky-nang-kinh-doanh-ma-con-ban-can-de-thanh-cong-trong-cuoc-song-va-cong-viec/

Đây là 8 kỹ năng bạn nên dạy cho con trẻ để chuẩn bị cho chúng một tương lai mà đến một ngày nào đó, chúng sẽ kiến tạo cho riêng mình.

1. Khả năng hồi phục (Resilience).

Nhiều doanh nhân phải đối mặt với sự từ chối hàng ngày. Khả năng phục hồi và khả năng đẩy lùi những thất bại trong quá khứ là một phần quan trọng định hình nên nhiều nhà lãnh đạo. Hãy giúp con trẻ hiểu được thất bại không phải là tận cùng của thế giới. Khuyến khích chúng chia sẻ cảm giác và dạy chúng giá trị của sự kiên trì.

2. Đổi mới và sáng tạo

Xã hội và công nghệ tiếp tục phát triển và tiến bộ. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là dạy con trẻ cách sáng tạo và đổi mới. Giúp trẻ suy nghĩ vượt ra ngoài những thông số bình thường bằng cách cho chúng chơi và khám phá. Trong thực tế, cho phép trẻ tự do tạo ra và tường thuật lại những câu chuyện của chính chúng có thể giúp trẻ trở thành những người giao tiếp tốt hơn.

3. Sự siêng năng

Một số doanh nhân thành công nhất làm việc trong các chiến hào tại công ty của mình. Họ không ngại làm các công việc khó khăn, bỡi vì họ hiểu đó là điều cần thiết để doanh nghiệp họ cất cánh. Hãy giúp con bạn hiểu được giá trị của những công việc khó khăn. Hãy giao chúng những trách nhiệm quan trọng mà không chỉ đơn giản là giữ cho chúng bận rộn.

4. Sự tò mò

Enlon Musk, Steve Jobs và Jonah Peretti tất cả đều có một điểm chung là sự tò mò. Mỗi người họ đã cố gắng tìm một giải pháp thay thế tốt hơn cho hiện tại hay tìm cách để cải tiến hệ thống sẳn có. Khuyến khích con bạn khám phá những sở thích mới, và chỉ cho chúng cách tìm hiểu thú vị nhất có thể.

5. Sự tự tin

Doanh nhân đòi hỏi sự tự tin vào khã năng của chính mình để tự mình làm nó. Để cảm thấy thoải mái chấp nhận các rủi ro đã được tính toán say này trong cuộc sống, con trẻ cần tự tin vào chính mình ngay khi còn trẻ. Động viên con bạn và cấp cho chúng thật nhiều sự đảm bảo thay vì làm cho chúng cảm thấy tội lỗi khi thất bại.

6. Sự đồng cảm

Không ai muốn làm việc cho một người ích kỹ. Phát triển sự đồng cảm với những người khác sẽ trao quyền cho con bạn ảnh hưởng tích cực đến những người khác mà chúng cộng tác. Dạy bọn trẻ tìm kiếm những người tốt nhất trong số mọi người ở mọi cơ hội.

7. Sự lạc quan

Một triển vọng lạc quan cho nhiều doanh nhân hy vọng vào tầm nhìn của họ sẽ trở thành hiện thực. Truyền cảm hứng lạc quan cho con bạn bằng cách chia sẻ những câu chuyện nâng cao tinh thần với chúng. Khi có thể (và đến thời điểm phát triển thích hợp), cho chúng đi cùng bạn đến các cuộc hội thảo hay các sự kiện có những con người tiêu biểu đã vượt qua nghịch cảnh.

8. Trả lại (Giving back)

Hiểu được giá trị của sự trả lại (Giving back) sẽ giúp con bạn trở thành một cá nhân và doanh nhân có ý thức xã hội. Một ví dụ tốt là cho trẻ tình nguyện tham gia các tổ chức từ thiện. Khuyến khích con bạn giúp đỡ những người có nhu cầu.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Collections, Funny, Other things of Life and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s