Category Archives: Windows

Virtual Hard Disk on Windows 7

1. Create and Use a Virtual Hard Disk on Windows 7 2. How to use a VHD to dual-boot Windows 8 on a Windows 7 PC 3. “Ghost” Windows 7 using VHD: – Have new PC without OS – Have a VHD … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

Quản lý user trong domain bằng ldifde

1. Add user vào domain: Làm file user.txt như sau (MS kêu làm file .ldf nhưng Windows nó có để ý tới đuôi file đâu) dn: CN=GuyThomas, OU=Finance, DC=Bluevalley, DC=com changetype: add #cn: GuyThomas objectClass: user samAccountName: Guy givenName: Guy … Continue reading

Posted in Windows, Windows Servers | Tagged | Leave a comment

Quản lý trust trên Windows 2003 bằng dòng lệnh

Tóm tắt các loại trust trên Windows Server 2003: Lệnh netdom dùng để tạo, quản lý trust trên Windows 2003. Để có chương trình này phải cài gói SUPTOOLS.MSI trong đĩa 2003. Lệnh để tạo trust twoway giữ a 2 … Continue reading

Posted in Windows, Windows Servers | Leave a comment

Tính năng bảo mật trong Windows 7

Windows 7 có thể được coi là bước đầu hoàn thiện những tính năng bảo mật cao cấp của dòng hệ điều hành Windows, sau những tính năng cơ bản của XP, những thử nghiệm mới của Vista. Bài viết này liệt kê, giới thiệu những gì mà Microsoft kì vọng sẽ làm mọi người thay đổi cái nhìn về an toàn trên Windows. Qua bài viết người đọc cũng sẽ làm quen với một số thuật ngữ mới trong hệ thống phân phối Windows vì không phải tất cả những phiên bản Windows 7 đều có các đặc tính bảo mật như nhau. Continue reading

Posted in Security, Windows | Tagged , | 10 Comments

Kick remote desktop users

Thông báo lỗi khi remote access vào server Windows: Solution: Dùng các lệnh sau: C:\>qwinsta SESSIONNAME USERNAME ID STATE TYPE DEVICE console 0 Conn wdcon rdp-tcp 65536 Listen rdpwd administrator 1 Disc rdpwd >rdp-tcp#3 Administrator 2 Active rdpwd C:\> logoff … Continue reading

Posted in Windows, Windows Servers, Windows Trouble | 2 Comments

Cài đặt M$ Office không cần nhập CD-key

M$ quả là cẩn thận trau chuốt giao diện người dùng và những tùy chọn kèm theo. Để không phải mệt mỏi nhập 25 kí tự cho CD-key mỗi lần cài đặt M$ Office, chúng ta có thể sửa cấu … Continue reading

Posted in Windows | Leave a comment

Autologon trong Windows XP

Hôm nọ tìm thấy trên net, phải ghi lại ngay kẻo mai mốt cần lại đi tìm mệt quá. Sự tình như sau: bình thường khi cài XP và có một user thì nó sẽ khởi động thẳng vào Windows, … Continue reading

Posted in Windows | Leave a comment