Tag Archives: CGL

Carrier Grade Linux – Linux tiếp cận Telecommunications

Carrier Grade Linux là một tập các đặc tả, mô tả các chuẩn về availability, scalability, manageability, và service response characteristics mà một hệ thống Linux phải đáp ứng để được xem là một “carrier grade”. Trong lĩnh vực viễn … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | 1 Comment