Tag Archives: firefox 3

Theme Ubuntu cho Firefox 3

Một trong những cải tiến đáng chú ý của Firefox 3 là đi kèm theo những bộ theme phù hợp với nền hệ điều hành đang sử dụng. Strata Human 1.0 là bộ theme “xuyệt tông” với Ubuntu, với tông … Continue reading

Posted in Software Tutorial | Tagged , , | Leave a comment

Chọn hòm mail mặc định gởi thư trong Firefox 3

Khi bạn nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn có dạng địa chỉ email hay dạng mailto:, trình duyệt sẽ tự động hiểu là bạn muốn gửi một thông điệp đến địa chỉ mail đó. Trước đây, Firefox kích hoạt … Continue reading

Posted in Software Tutorial | Tagged , | 1 Comment