Tag Archives: firewall

Firewall Best Practices to block ransomware

How Recent Ransomware Attacks Spread Wanna, Petya, and other ransomware attacks have crippled countless organizations. These  articular attacks spread by exploiting a vulnerability in Microsoft’s Server Message Block (SMB) network file-sharing protocol. This protocol is ubiquitous on corporate LANs and … Continue reading

Posted in Security | Tagged , ,

Ubuntu Uncomplicated Firewall

Bạn có biết Ubuntu 8.04 có sẵn một công cụ tường lửa mạnh và đơn giản không? Mạnh vì nó là tưởng lửa dựng trên iptables, đơn giản vì nó là … “Uncomplicated Firewall” :D. UFW là một giao diện … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged , , | 1 Comment

Dựng tường lửa với Firestarter

Mục đích Cách thiết lập tường lửa IPtables dễ dàng hơn Dành cho Người dùng desktop, nhà quản trị Mức độ Trung bình Đăng lần đầu trên tạp chí Xã hội thông tin Online ngày 21/02/2008 Linux được nhiều người … Continue reading

Posted in Linux Tutorial, Software Tutorial | Tagged , , | 1 Comment