Tag Archives: firewall

Ubuntu Uncomplicated Firewall

Bạn có biết Ubuntu 8.04 có sẵn một công cụ tường lửa mạnh và đơn giản không? Mạnh vì nó là tưởng lửa dựng trên iptables, đơn giản vì nó là … “Uncomplicated Firewall” :D. UFW là một giao diện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux Tutorial | Thẻ , , | %(count) bình luận

Dựng tường lửa với Firestarter

Mục đích Cách thiết lập tường lửa IPtables dễ dàng hơn Dành cho Người dùng desktop, nhà quản trị Mức độ Trung bình Đăng lần đầu trên tạp chí Xã hội thông tin Online ngày 21/02/2008 Linux được nhiều người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux Tutorial, Software | Thẻ , , | %(count) bình luận