Tag Archives: flash

Hệ thống file Flash trên Linux

Có thể bạn đã từng nghe nói đến Journaling Flash File System (JFFS) và Yet Another Flash File System (YAFFS), nhưng bạn có biết việc có một hệ thống file dành cho một thiết bị flash bên dưới có ý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux Tutorial | Thẻ , | 8 phản hồi