Tag Archives: Linux

Hard Link và Soft Link trên Linux

[For NIIT Q8] Hard Link và Soft Link trên Linux là 2 khái niệm khá phức tạp nhưng rất hay. Hay vì nếu hiểu được các nguyên tắc cơ bản của hệ thống file thì ta thấy phân biệt nó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hệ điều hành, Linux, Linux Tutorial | Thẻ , , | 5 phản hồi

Linux software RAID

Tài liệu Tiếc là trong giáo trình NIIT lại còn học về mkraid!

Đăng tải tại Linux, Linux Servers | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Interactive map of Linux kernel

Tình cờ dạo trang Daily Vim thì được biết trang web render cấu trúc tổng quan cũng như mối liên hệ giữa các thành phần của Linux kernel, và hay hơn nữa là liên kết đến mã nguồn tương ứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại kernel, Linux | Thẻ , | 3 phản hồi