Tag Archives: livecd

OpenOffice.org 2.3 liveCD

Sau khi bài viết hướng dẫn cài đặt OpenOffice.org 2.3 lên khuôn, nhiều bạn đã rất quan tâm và muốn sử dụng. Tuy nhiên một số bạn còn ngại phải gỡ bỏ bản OOo và cài bản mới vì sợ … Continue reading

Posted in Linux, Software Tutorial | Tagged | 9 Comments