Tag Archives: printing

Printing in Linux – some stuffs

Printing daemon là chương trình chứa những file in trên ổ cứng và gửi chúng tới máy in (quá trình spooling). Quá trình spooling được điều khiển bởi 1 số loại printing daemon: LPR, LPRng, PDQ, CUPS. CUPSD (Common Unix … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , , , | Leave a comment

Ubuntu cài đặt máy in qua Web

Bài đăng trên Tạp chí Xã hội thông tin ngày 20/05/2008 Trong bài hướng dẫn trước về máy in trên Ubuntu, tôi đã giới thiệu công cụ Printer Configuration cung cấp giao diện đồ hoạ để việc thiết lập máy … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged , , , , | 2 Comments