Tag Archives: RAID

RAID-LVM Mixed LAB

Mô hình đĩa: –       Sdb và sdc: RAID-1 md0 –       Sdd và sde: RAID-1 md1 Tạo Logical volume trên md0 và md1 1.    Format đĩa 2.    Tạo raid –       mdadm –create /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 –       mdadm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Linux Tutorial, Uncategorized | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

RAID 1 LAB

|———-RAID 1——| |Disk 1|                           |Disk 2| Thông tin đĩa hiện tại: – /dev/sda: Đĩa hệ thống để install hệ điều hành – /dev/sdb: Disk 1 – /dev/sdc: Disk 2 1. Format disk 1 và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Linux Tutorial | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Linux software RAID

Tài liệu Tiếc là trong giáo trình NIIT lại còn học về mkraid!

Đăng tải tại Linux, Linux Servers | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?