Tag Archives: scim

New Vietnamese Scim table

Hôm rồi, cái SCIM giở chứng, không chuyển kiểu gõ được (theo như phản hồi thì lỗi này khá phổ biến). Nhân dịp đó tôi thử cài bảng scim table mới của tác giả myquartz trên Google Code. Giới thiệu … Continue reading

Posted in Software Tutorial | Tagged , | 3 Comments

Gõ tiếng Việt với SCIM

Với những ai đã quá quen với XVNKB khi nhập liệu tiếng Việt trên Ubuntu (như tôi) chắc sẽ gặp không ít bỡ ngỡ và có thể sẽ nhanh chóng chán, ghét bộ gõ mặc định SCIM trên Hardy Heron. … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged , , , , | 23 Comments