Tag Archives: sudo

Cấp quyền thực thi với sudo

That’s when you use SUDO! Xem bài đăng trên Xã hội thông tin ngày 01/04 Một trong những câu hỏi thường gặp nhất của người mới sử dụng Ubuntu là về sudo. Cơ chế bảo mật này được kích hoạt … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged , | 8 Comments