Tag Archives: Tiếng Việt

Leopard và Vietnamese keyboard…

Hồi trước mình dùng MacBook cài sẵn Tiger, hí hoáy mãi mà không tài nào kiếm ra bộ gõ tiếng Việt, đành phải dùng Vietpad. Sau này thì tìm thấy bác Hiếu có port gói AVIM sang cho Firefox, cũng … Continue reading

Posted in Software Tutorial | Tagged , , , , , | 2 Comments