Tag Archives: video

Tải video YouTube trên Ubuntu

Chỉ bằng chương trình youtube-dl nhỏ gọn chạy trên dòng lệnh bạn có thể tải về những đoạn video yêu thích của mình trên YouTube. Cài đặt youtube-dl trên Ubuntu: Gõ lệnh sudo apt-get install youtube-dl Sử dụng: youtube-dl “http://www.youtube.com/watch?v=abc” … Continue reading

Posted in Software Tutorial | Tagged , | 3 Comments

Skype 2.0 (beta) + video cho Linux

Vì cần sử dụng webcam nên phải chạy lòng vòng trong cộng đồng NIX và Google mà tìm mãi không ra. Thế là phải ăn nhờ ở đậu anh Skype và Yahoo trên M$. Dở một cái là lâu nay … Continue reading

Posted in Linux, Software Tutorial | Tagged , , , | 2 Comments