Tag Archives: vietnamese

Playing around Unbutu 9.10

1. Install VLC để xem film FLV: sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc 2. Gõ tiếng Việt: – System> Administration> Language Support. Install các language package. Keyboard input method system: ibus. – System> Preferences> IBus Preferences. Input Method: Chọn Vietnamese, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux Tutorial | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gõ tiếng Việt với SCIM

Với những ai đã quá quen với XVNKB khi nhập liệu tiếng Việt trên Ubuntu (như tôi) chắc sẽ gặp không ít bỡ ngỡ và có thể sẽ nhanh chóng chán, ghét bộ gõ mặc định SCIM trên Hardy Heron. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux Tutorial | Thẻ , , , , | 23 phản hồi