Tag Archives: windows 7

Virtual Hard Disk on Windows 7

1. Create and Use a Virtual Hard Disk on Windows 7 2. How to use a VHD to dual-boot Windows 8 on a Windows 7 PC 3. “Ghost” Windows 7 using VHD: – Have new PC without OS – Have a VHD … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Windows | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tính năng bảo mật trong Windows 7

Windows 7 có thể được coi là bước đầu hoàn thiện những tính năng bảo mật cao cấp của dòng hệ điều hành Windows, sau những tính năng cơ bản của XP, những thử nghiệm mới của Vista. Bài viết này liệt kê, giới thiệu những gì mà Microsoft kì vọng sẽ làm mọi người thay đổi cái nhìn về an toàn trên Windows. Qua bài viết người đọc cũng sẽ làm quen với một số thuật ngữ mới trong hệ thống phân phối Windows vì không phải tất cả những phiên bản Windows 7 đều có các đặc tính bảo mật như nhau. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Security, Windows | Thẻ , | 11 phản hồi