Tag Archives: console

Tăng độ phân giải cho tty console trong Gutsy

Sau khi mình cài Gutsy xong và download driver nvidia mới về thì phải tắt Xorg để cấu hình. Khi nhảy ra đối diện với màn hình tty console đen ngòm, chữ to dùng, chỉ gõ một lệnh ls mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux | Thẻ , , | 2 phản hồi