Tag Archives: Security

How to make effective security awareness training

http://www.esecurityplanet.com/network-security/how-to-offer-security-awareness-training-that-works.html?dni=83532297&rni=7743479 These are some good advices on how to make effective security awareness training. The main points are: Get management buy-in Target your security training Make it pervasive Presentation is everything Explain why security policies are needed Show users specific … Continue reading

Posted in IT Management, Security | Tagged , | Leave a comment

Tính năng bảo mật trong Windows 7

Windows 7 có thể được coi là bước đầu hoàn thiện những tính năng bảo mật cao cấp của dòng hệ điều hành Windows, sau những tính năng cơ bản của XP, những thử nghiệm mới của Vista. Bài viết này liệt kê, giới thiệu những gì mà Microsoft kì vọng sẽ làm mọi người thay đổi cái nhìn về an toàn trên Windows. Qua bài viết người đọc cũng sẽ làm quen với một số thuật ngữ mới trong hệ thống phân phối Windows vì không phải tất cả những phiên bản Windows 7 đều có các đặc tính bảo mật như nhau. Continue reading

Posted in Security, Windows | Tagged , | 10 Comments

Phòng chống virus và bảo mật đa tầng

Không có mạng máy tính nào là an toàn 100% trước những nguy cơ từ Internet và những kẻ ác ý. Nhưng với một chính sách bảo mật thông minh và sử dụng phương pháp tiếp cận theo tầng, bạn … Continue reading

Posted in Security | Tagged , | 4 Comments

Firefox an toàn hơn với Double-Checks

Cũng giống như những trình duyệt tiên tiến khác, phiên bản mới nhất của Firefox xem an toàn là ưu tiên hàng đầu. FF có cơ chế cảnh báo người dùng nếu click vào một trang web được xem là … Continue reading

Posted in Software Tutorial | Tagged , , , , | Leave a comment

Tìm dấu vết website với URLInfo

Bạn có biết: rằng Linux.com đang chạy trên Unix? rằng Lifehacker gọi hệ thống xuất bản của mình là ganja? rằng có một cơ hội việc làm ẩn sau mỗi trang web của Web Worker Daily? rằng Google chạy trên … Continue reading

Posted in Security, Software Tutorial | Tagged , , | 3 Comments