Tag Archives: exam

Đề thi thực hành Linux

Đề thi thực hành Linux, thời lượng: 60 phút. Bài thi được làm trên hệ điều hành CentoS 5, chạy trên máy ảo VMWare. Câu 1: Đề chung – 4 điểm – Thêm 4 ổ cứng vào hệ thống, mỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux | Thẻ , | 3 phản hồi