Tag Archives: exam

Đề thi thực hành Linux

Đề thi thực hành Linux, thời lượng: 60 phút. Bài thi được làm trên hệ điều hành CentoS 5, chạy trên máy ảo VMWare. Câu 1: Đề chung – 4 điểm – Thêm 4 ổ cứng vào hệ thống, mỗi … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | 3 Comments