Tag Archives: ssh

Working with ssh and secure ftp servers in windows

http://www.serverwatch.com/server-tutorials/working-with-ssh-and-secure-ftp-servers-in-windows.html?dni=81142115&rni=7743479 Advertisements

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Run X with SSH

Chạy các ứng dụng đồ họa của Linux trên Windows thông qua SSH là một ví dụ rất hay để tìm hiểu về hệ thống X Window của Linux. Để làm được điều này ta cần có: – PuTTY: Chương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?