Tag Archives: vietnamese keyboard

New Vietnamese Scim table

Hôm rồi, cái SCIM giở chứng, không chuyển kiểu gõ được (theo như phản hồi thì lỗi này khá phổ biến). Nhân dịp đó tôi thử cài bảng scim table mới của tác giả myquartz trên Google Code. Giới thiệu … Continue reading

Posted in Software Tutorial | Tagged , | 3 Comments

Gõ tiếng Việt trong Ubuntu Hardy

Vừa qua các tín đồ Ubuntu ở Việt Nam than phiền khá nhiều về gõ tiếng Việt trên phiên bản Hardy Heron. Vấn đề là cài bộ gõ xvnkb lên không hoạt động được. Ở đây tôi xin chia sẻ … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged , , | 18 Comments